Κανονισμος σπουδων

Οι μεταπτυχιακές σπουδές του Παιδαγωγικού Τμήματος της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. εντάσσονται στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Τμημάτων της. Αναφέρονται σε συγγενείς με τα αντικείμενά της  επιστημονικές περιοχές και οι ειδικότητές του αποσκοπούν στη μετάδοση και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών, τεχνολογικών, ερευνητικών και εν γένει αναπτυξιακών αναγκών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 208466/Ζ1 (ΦΕΚ 3576/ τ.β΄/ 31.12.2014), το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με τον κανονισμό λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής".

Για να δείτε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής" πατήστε εδώ

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ