Καλωσορισμα

Χαιρετισμός από την Επιστημονική Υπευθύνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ευανθία Μακρή-Μπότσαρη, Καθηγήτριας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Σας καλωσορίζω στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Επιστήμες της Αγωγής", το οποίο πραγματοποιείται από την  ΑΣΠΑΙΤΕ. Ελπίζω οι σπουδές σας εδώ να σας παράσχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσετε την εξέλιξή σας με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα, ποικιλομορφία σε δομές και συστήματα και ραγδαίες εξελίξεις, η εκπαίδευση αναδεικνύεται ως θεμελιώδης παράγων οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη τα εκπαιδευτικά συστήματα να γίνουν δυναμικά, ώστε να προβλέπουν τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας και να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις της.

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελεί ιδανική ευκαιρία για τη διεύρυνση της σκέψης σας στο χώρο της εκπαίδευσης αντλώντας τις πηγές του από τα πλέον πρόσφατα διεθνή ερευνητικά δεδομένα.  

Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καθώς και να επαναπροσδιορίσουν τις στάσεις και τις απόψεις τους σχετικά με το ρόλο τους στο σχολείο, τη διδακτική πράξη, το σχολικό κλίμα και την αποτελεσματική μάθηση, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων υποστηρίζεται από εξειδικευμένο Ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο θα σας ενθαρρύνει να πραγματοποιήσετε τις ακαδημαϊκές σας φιλοδοξίες. Από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα σας υποστηρίζουν παρέχοντάς σας ακαδημαϊκή καθοδήγηση και διδακτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της δικτυακής (on-line) αλλά και της Web-CT υποστήριξης.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία και ελπίζω οι σπουδές σας στο πρόγραμμα να είναι ευχάριστες και εποικοδομητικές σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ