Διδακτρα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε  3.300 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις των 1.100€ στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

 

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ