ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ 29/6/2018

Αριθ. Μητρώου
1 EDUC21601
2 EDUC21604
3 EDUC11505
4 EDUC21605
5 EDUC21606
6 EDUC21607
7 EDUC21608
8 EDUC21609
9 EDUC21611
10 EDUC21612
11 EDUC21613
12 EDUC21614
13 EDUC21615
14 EDUC21616
15 EDUC21617
16 EDUC21618
17 EDUC21620
18 EDUC21621
19 EDUC21622
20 EDUC21623
21 EDUC21624
22 EDUC11522
23 EDUC21625
24 EDUC21627
25 EDUC21630
26 EDUC21631
27 EDUC21632
28 EDUC21633
29 EDUC21634
30 EDUC21635

Επικοινωνια

Τηλ.: 210-2896706
fax: 210-2821094
 
Σταθμός Η.Σ.Α.Π. "ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ηράκλειο Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ